Đã có hơn 49 tỷ USD vốn ngoại đổ vào địa ốc Việt Nam -D0407

Theo Bộ XD, thị trường BDS cũng đã thu hút một số lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 31/12/2013 đã có 407 đề án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực BĐS được cấp phép với tổng vốn đầu tư 49,03 tỷ USD.

Đã có hơn 49 tỷ USD vốn ngoại đổ vào bất động sản Việt Nam

Đầu tư NN trong ngành nghề BDS chiếm trên dưới 21% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào VN. Tiếp tục đọc

Advertisements